Испод можете преузети сва документа и акта Шабачке гимназије

Акти

Општи акти и планови школе

Кликом на назив документа можете преузети исти и прегледати га.

  • ОПШТИ АКТИ
  • ПРАВИЛНИЦИ
  • ИЗВЕШТАЈИ
  • ПЛАНОВИ
  • ПРОГРАМИ
преузмите све правилнике шабачке гимназије

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика Шабачке гимназије

Правила понашања ученика,запослених и родитеља ученика Шабачке гимназије

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено корисног рада, односно хуманитарног рада

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму наставе и учења за први разред гимназије

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији

ПРАВИЛНИК о измени Правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику