Пројекат пилотирања државне матуре

Пилотирање државне матуре

УПИТНИЦИ

Упитници су доступни на веб-сајту државне матуре на страници Евалуациони упитници за различите групе учесника пилотирања којој можете приступити и путем линка.

После сваког теста дежурни наставници ће попунити Упитник за дежурне наставнике.

После сваког теста ученици би требало да попуне Упитник за ученике.

Након завршеног оцењивања оцењивачи ће попунити Упитник за оцењиваче.

Након завршеног процеса пилотирања директори школа и секретари школских матурских комисија ће попунити Упитник за директоре и Упитник за секретаре.  

 Прикупљање ових података од великог је значаја за анализу различитих делова процеса и процедура државне матуре. Унапред Вам се захваљујемо на времену које ћете за то издвојити.