Испод прочитајте све о Ученичком парламенту у нашој Гимназији

Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године, а чланови парламента бирају председника.

Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ У ШКОЛИ РАДИ:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  • обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
  • активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  • предлагања чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Представници Ученичког парламента у Школском одбору

Јана Поповић,

ДОКУМЕНТА

Чланови Ученичког парламента

            Име и презиме
I-1 Марија Бабић, Вељко Драгојевић, Дамњан Лекић
I-2 Јована Станојчић, Вукашин Симић
I-3 Тијана Ђорђић, Теодора Атанацковић
I-4 Сташа Крсмановић, Миа Поповић
I-5 Лазар Јованић, Милица Павловић
I-6 Богдан Марковић, Јован Васиљевић
I-7 Теодора Павловић, Исидора Вучковић
II-1 Наталија Дејанић, Софија Пајић
II-2  
II-3 Катарина Кецман, Сара Чачић
II-4 Борис Марковић, Борис Илић
II-5 Ленка Марић, Ленка Цвејић
II-6 Јована Јањатовић, Вукашин Томић
II-7 Јована Берић, Нађа Игњатовић
III-1 Огњен Деспотовић, Уна Јеротић
III-2 Ива Тадић, Јана Перишић
III-3 Јован Поповић, Вања Терзић
III-4 Богдан Алексић, Марија Стјепановић
III-5 Валентина Паунић, Јелена Шушић
III-6 Анђелина Бајић, Доротеја Малетић
III-7 Даница Јанковић, Марија Чолић
IV-1 Нађа Игњатовић, Ана Рашић
IV-2 Катарина Метикош, Јована Арсеновић
IV-3 Јана Поповић, Тамара Сакић
IV-4 Јована Тадић, Нина Кажић
IV-5 Тамара Бишевац, Димитрије Арсеновић
IV-6 Вељко Божић, Христина Видаковић
IV-7 Тијана Искић, Јана Илић

Контакт информације