Испод прочитајте како ученици могу да се заштите од насиља

Заштита ученика од насиља

Посебни протокол

Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (у даљем тексту: Посебни протокол) детаљније се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања

Основни принципи на којима је заснован Посебни протокол, који уједно представљају и оквир за деловање, јесу:

 • право на живот, опстанак и развој
 • најбољи интерес детета
 • недискриминација и
 • учешће деце

Посебним протоколом се обезбеђује заштита најбољег интереса детета/ученика у свим ситуацијама. Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који учествују у животу и раду установе.

Посебни протокол се односи на сву децу/ученике у установама, без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло и било које друге социјалне или индивидуалне карактеристике детета (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета).

Учешће детета/ученика обезбеђује се тако што благовремено и континуирано добијају сва потребна обавештења, што им се пружа могућност да изразе своје мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације.

Полазећи од става да се СВАКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ/УЧЕНИЦИМА МОЖЕ СПРЕЧИТИ, у нашој школи је креирана климу у којој се:

 • учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности
 • не толерише насиље
 • не ћути у вези са насиљем
 • развија одговорност свих
 • сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање

Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (у даљем тексту: Посебни протокол) детаљније се разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања

 • Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 • Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у установама
Преузмите електронске часописе који се баве темом злостављања и занемаривања

Е - ЧАСОПИС О ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ