Испод прочитајте све о правима, обавезама и одговорности родитеља ученика Шабачке гимназије

Права, обавезе и одговорности родитеља

ШКОЛА ОЧЕКУЈЕ ОД РОДИТЕЉА:

 • да редовно прати понашање, учење и успех свог детета, да прати да ли ученик похађа наставу односно редовно се информише о томе
 • да једном недељно посети одељенског старешину или предметног професора
 • да на време, у предвиђеном року, правдају изостанке ученика
 • да не правдају ученицима изостанке без покрића или да лажно представљају разлоге изостајања ученика
 • да се укључе у све напоре Школе да њихова деца израсту у одговорне и образоване младе људе
 • да се уздрже било коју врсте претње, притиска или уцене на одељењске старешине и предметне наставнике
 • да се не мешају у начин оцењивања, не доносе олако суд о знању свог детета , с тим што им припада законско право подношења жалбе и приговора на оцену
 • да сарађују са одељењским старешином и предметним наставницима
 • редовно присуствује родитељским састанцима
 • пружају помоћ Школи у остваривању васпитног рада
 • учествују у раду тимова, комисија, Савета родитеља и Школског одбора и у обавези су да присуствују заказаним састанцима и седницама
 • доприноси остваривању планираних задатака Школе, побољшању услова живота и рада у Школи