Прочитајте најновије вести из Шабачке гимназије

Вести

Савет родитеља

У Летњој учионици наше Школе, 15. септембра 2021. године одржан је Савет родитеља.

Размена уџбеника

9. септембра 2021. године одржана је Размена уџбеника у Летњој учионици наше школе.

Обука – Одговоран однос према здрављу

У Шабачкој гимназији је реализована обука Одговоран однос према здрављу, 30. и 31. августа 2021. године, за професоре и стручне сараднике. Циљ Обуке је оснаживање запослених за примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности. У месецу септембру реализоваће се различите...
1 2