Испод прочитајте све о распореду пријема родитеља

Распоред пријема родитеља

Прочитајте када можете долазити у школу

Родитељи могу да долазе у Школу код наставника, односно одељењског старешине у време које је одређено за примање родитеља или по заказаном састанку.

Наставници и стручни сарадници дужни су да родитељима ученика пруже потпуне информације које се односе на остваривање резултата учења и владања ученика, као и на остваривање права ученика у школи.

У контактима са родитељима ученика, наставници и стручни сарадници, као и родитељи дужни су да се узајамно придржавају општих норми понашања, поштују личност саговорника и чувају углед Школе.