ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 Субота, 14. мај 2022. године

9:15 – долазак ученика у школу

9:30 – улазак ученика у учионицу

10:00 – 12:00 – израда теста из српског језика и књижевности

прибор: оловка, хемијска која пише плавом бојом, гумица

Недеља, 15. мај 2022. године

9:15 – долазак ученика у школу

9:30 – улазак ученика у учионицу

10:00 – 12:00 – израда теста из енглеског језика

прибор: оловка, хемијска која пише плавом бојом, гумица

Напомена: Оба дана пријемног испита ученици су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Понедељак, 16. мај 2022. године

Унос прелиминарних резултата до 16:00 сати за оба теста.

Уторак, 17. мај 2022. године

Објављивање прелиминарних резултата на порталу Моја средња школа  (https://mojasrednjaskola.gov.rs/) најкасније до 8:00.

Подношење приговора на прелиминарне резултате и решавање приговора од 8:00 до 16:00 сати. Решавање приговора од 8.00 до 16.00 сати.

Објављивање коначних резултата на порталу Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs/) до 17:00 сати. Коначни резултати спремни за објављивање (портал МСШ) до 20 сати.

Среда, 18. мај 2022. године

Објављивање коначних резултата (портал МСШ), крајњи рок до 8:00.

Напомена: У петак, 13. маја 2022. године  биће истакнут  Јединствен списак ученика на огласној табли.