ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Субота, 21. мај 2022. године

9:15 – долазак ученика у школу

9:30 – прозивка и улазак ученика у учионицу

10:00 – 12:00 – израда теста из математике

Дозвољени прибор: оловка, хемијска која пише плавом бојом, гумица, троугао, лењир, шестар и калкулатор са основним рачунарски операцијама.

Ученици су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Уторак, 24. мај 2022. године

Прелиминарни резултати до 8:00

Среда, 25. мај 2022. године

Коначни резултати пријемног испита до 8:00

 

Напомена: У петак, 20. маја 2022. године  биће истакнут  Јединствен списак ученика на огласној табли.