Награђени ученици на Светосавском литерарном конкурсу

Прво место

Прича „Петља“ – Марија Радишић 4/2

Образложење: Прича, написана поетским стилом, прожета снажном емоцијом, бави се универзалним питањима људске егзистенције. Прича се истиче зрелошћу ставова аутора и поентом на крају шаље нам снажну поруку.

 

Друго место

Прича „Опера париских улица“ – Марија Тошић 2/2

Образложење: Топла и лирска прича дата кроз призму обичног посматрача, написана је лаким популистичким стилом. Прича говори промашеном људском животу који нам каткада ствара илузију сасвим другачијих вредности.

 

Треће место

Песма „Циклуси“ – Дуња Љубинковић 4/3

Образложење: Живот је саздан од цикличних појава у којима само варира вапај за љубављу и слободом. Универзална хтења сваког појединца су иста без обзира на време и простор.