Шабачка гимназија награђена за успех у реализацији пројекта Girls Go Circular

У програму Girls Go Circular  је учествовало 3957 ученица из 75 средњих школа широм Србије, а програм је успешно завршило 2439 ученица.  Evropski institut za inovacije i tehnologiju – EIT Raw Materials и Достигнућа младих у Србији су прогласили ТОП пет школа у Србији, за успех у реализацији пројекта:

–          Економску школу Ниш – 205 ученица;

–          Економско трговинску школу Краљево – 186 ученица;

–        Шабачку гимназију, из Шапца и 174 ученице;

–          Техничку школу Пожега – 142 ученице и

–          Економско трговинску школу Крушевац (136 ученица)

 Учешће у овом Пројекту у нашој школи су узели и ученици (чије учешће се овог пута није узимало у обзир за награде), којима се захваљујемо као и ученицама које су завршиле све предвиђене обавезе и тиме допринеле да се наша Школа, као једина награђена гимназија у Србији, нађе у првих пет пласираних у Србији и то на трећем месту, што нас чини посебно поносним јер је Србија добила похвале на европском нивоу за реализацију овог Пројекта.

Овај пројекат је допринео Акцији 13 Акционог плана за дигитално образовање 2021 -2027 – подстицање учешћа жена у СТЕМ – у, а учешће наших ученица допринело је томе  да се наша држава Србија нађе на образовној мапи Европе.

Учешћем у овом Пројекту (за ученице од 14 до 18 година)  младима су  понуђени модули  за учење о изазовима везаним за одрживо коришћење, поновну употребу ресурса, пластике, метала, текстила, електронских уређаја, на образовној платформи https://circularlearningspace.eu/login/index.php .

Пројекат у нашој школи реализовали су професори рачунарства и информатике Маријана Бајић, Милена Бошковић, Наташа Ђурић, Душан Ковачевић, Марта Милетић, Владимир Нинковић, Лидија Перишић, Синиша Савић, Ивана Фирауновић и Биљана Дробњак, стручни сарадник и  координатор овог Пројекта у нашој Школи.

Све честитке учесницима овог међународног  Пројекта за освојено треће место!!!