Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2022/2023. годину