Професор енглеског језика и књижевности

Нада Филиповић

nadafilipovic@sabackagimnazija.edu.rs
Масарикова 13, 15000 Шабац

Нада Филиповић

ПРОФЕСОР ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Испод можете прочитати кратку биографију овог професора.

Биографија

Професорка енглеског језика и књижевности, Нада Филиповић основне и мастер студије завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Од 2005. године бави се подучавањем енглеског језика у гимназији, припремом за полагање пријемних испита за филолошку гимназију и филолошки факултет као и за полагање међународно признатих испита FCE, CAE, TOEFL.

Своје богато искуство искористила је за писање уџбеника за основну школу и гимназију. Коаутор је уџбеничког комплета English is Fun за седми и девети разред и уџбеника Take a Chance за први, други и трећи разред гимназије који су одобрени од стране Министарства просвете у Републици Српској. Од 2019. изабрана је у звање педагошког саветника. Члан је удружења наставника енглеског језика ELTA.  Учесник је бројних семинара, конференција и летњих школа. Одржала је радионице на међународној конференцији за наставнике енглеског језика у Тузли, БиХ (2019) и у Поречу, Хрватска (2021). Консекутивни је преводилац и у слободно време се повремено бави писаним превођењем.

Превела је неколико књига од којих је значајна Снови и надања Ноама Чомског. Посебну сферу њених интересовања представља комуникативни приступ у подучавању граматике, CLIL и пројектна настава. У својим пројектима сарађује са Амбасадом Сједињених Америчких Држава, Британским Саветом као и са другим образовним и културним институцијама. У раду примењује савремене методе и технике. Настоји да побуди и пробуди креативност и критичко мишљење код ученика.

Нада ужива у дугим шетњама у природи, читању, кулинарству и јоги.