Пријава за полагање пријемних испита за упис у филолошко и рачунарско одељење

Према важећем школском календару, пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 4. до 8. априла 2022. године и то:

·         од понедељка, 4. априла, до четвртка, 7. априла 2022. године, електронским путем преко портала “Моја средња школа”mojasrednjaskola.gov.rs)

·         у четвртак, 7. априла (од 8:00 до 11:30), и петак, 8. априла (од 9:00 до 15:00) 2022. године непосредно у Шабачкој гимназији и непосредно у матичним основним школама кандидата. Формулар за непосредно пријављивање ученика за полагање пријемног испита преузима се у школи.

 Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке:

·         тест из српског/матерњег језика – субота, 14. мај 2022, од 10 до 12 часова

·         тест из страног језика (енглески језик) – недеља, 15. мај 2022, од 10 до 12 часова

 Ученици који конкуришу за филолошка одељења полажу

·         тест из српског језика и књижевности

·         тест из страног језика (енглески језик)

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да оствари највише 120 бодова на оба теста, односно укупно 240 бодова на пријемном испиту.

Да би се положио пријемни испит, неопходно је да кандидат има најмање 60 бодова на оба теста, односно укупно 120 бодова.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику:

·         тест из математике – субота, 21.5.2022. године, од 10 до 12 часова 

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на пријемном испиту, а да би положио пријемни испит неопходно је да оствари 120 бодова.

Кандидати се уписују у  специјализована одељења према редоследу који се утврђује на основу   укупног збира освојених бодова на пријемном испиту, бодова на завршном тесту у основној школи, општег успеха у претходном школовању и резултата постигнутих на републичким такмичењима.

Додатне информације о образовним профилима и пријемним испитима можете наћи на порталу  “Моја средња школа” (mojasrednjaskola.gov.rs).