Почетак припремне наставе за упис у одељења за ученике са посебним способностима

У суботу, 25. фебруара 2023. године, почиње припремна настава за упис у одељења за ученике са посебним способностима по следећем распореду:
 
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику
МАТЕМАТИКА – од 10:00 до 11:00
 
Ученици са посебним способностима за филолошке науке
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – од 10:00 до 11:00
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – од 11:00 до 12:00
Ученици са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – од 11:00 до 12:00 (заједно са филолозима)
ЛИКОВНА КУЛТУРА – од 12:00 до 13:00
Због обезбеђивања наставног материјала и простора неопходно је да се ученици, који желе похађати припремну наставу, пријаве на мејл: jovanaradojcin@sabackagimnazija.edu.rs