Обука – Одговоран однос према здрављу

У Шабачкој гимназији је реализована обука Одговоран однос према здрављу, 30. и 31. августа 2021. године, за професоре и стручне сараднике.

Циљ Обуке је оснаживање запослених за примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности.

У месецу септембру реализоваће се различите активности са циљем промоције здравља ученика у нашој Школи.

Обуке је реализовала Биљана Дробњак.