Документ о победницима олимпијаде и самој олимпијади о стваралаштву Михаила Булгакова