Стипендије за изузетно надарене ученике и студенте

Осим редовних стипендија, у систему ученичког и студентског стандарда постоји традиција доделе стипендија за изузетно надарене ученике и студенте.

Право на стипендију за изузетно надарене ученике имају одлични ученици средњих школа који освоје једно од прва три места на одговарајућем такмичењу и студенти од треће године студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и нису губили ниједну годину.

Ученици и студенти имају обавезу да положе стандардизоване тестове, осим ученика и студената уметничких школа и академија који нису на теоретском одсеку.

Сваке школске године за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима пријави се око 2000 ученика и студената.

Висина стипендије за изузетно надарене ученике и студенте је од школске 2020/21. године повећана и она износи, 15.000 динара за ученике,  24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студија.

Прочитајте детаљније на следећем линку