РАНГ ЛИСТЕ ЗА УЧЕНИЧКЕ СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Утврђен је предлог листе кандидата – ранг листе, за ученичке стипендије и кредите, под бројем; 06-00-1/2022-05 од 02.11.2022. године.
Предлог листе кандидата је окачен на огласну таблу школе (код наставничке канцеларије) а листа се може видети и на адреси http://studenti.unicreditbank.rs  по ЈМБГ ученика.
Исплата ће се вршити преко текућих рачуна ученика отворених код Уникредит банке.
Ученици којима је први пут одобрена стипендија или кредит, одмах нека отварају текуће рачуне у најближој експозитури УНИКРЕДИТ банке.
Кандидати су сортирани по абецедном реду и за сваког су приказани основни матични подаци, елементи за бодовање, укупан број бодова, као и описна порука. Најнижи број бодова за одобрену стипендију је 5,70 са приходом до 5.000,00 динара.
Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ, уз попуњен образац (који се може преузети у секретаријату) најкасније до 10. новембра 2022. године.