Професор математике у Шабачкој гимназији

Виолета Костадиновић

violetakostadinovic@sabackagimnazija.edu.rs
Масарикова 13, 15000 Шабац

Виолета Костадиновић

ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ

Испод можете прочитати кратку биографију овог професора.

Биографија

Завршила математички смер гимназије “Светозар Марковић” у Суботици. Дипломирала на Математичком факултету Универзитета у Београду, смер – теоријска математика и примене.

Специјализирала методику наставе математике на Природно-математичком факултету у Новом Саду, на Департману за математику и информатику.

Запослена у Шабачкој гимназији, као професор математике и рачунарства и информатике од 1996. године.

Привремено ангажована на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу у периоду од 2007. до 2009. године, као стручни сарадник на извођењу вежби за предмет математика I.

Награђена је као професор математике ученика који су на републичком такмичењу освајали награде.