Професор српског језика и књижевности

Станка ел Рабади

stankaelrabadi@sabackagimnazija.edu.rs

Станка ел Рабади

ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Испод можете прочитати кратку биографију овог професора.

Биографија

Рођена 1980. године у Сплиту. Завршила Средњу медицинску школу „Мика Митровић“ у Шапцу, дипломирала на Филолошком факултету у Нишу, звање дипломираног филолога за српски језик и књижевност.
У Шабачкој гимназији ради од 2011. године. Предаје наставне предмете Српски језик, Српски језик и књижевност и Увод у општу лингвистику.
Води лингвистичку секцију која се заснива на сарадњи са Регионалним центром за таленте.