Професор српског језика и књижевности

Милица Јеленић

milicajelenic@sabackagimnazija.edu.rs

Милица Јеленић

ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Испод можете прочитати кратку биографију овог професора.

Биографија

Завршила је ОШ „Николај Велимировић” као ученик генерације, а потом Медицинску школу „Др Андра Јовановић” као носилац Вукове дипломе. Похађала је основне студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри за српску књижевност и језик, где је завршила и мастер студије српске књижевности. 
 
Прво радно искуство стекла је у Шабачкој гимназији 2014. године. Од 2018. предаје у Шабачкој гимназији српски језик и књижевност и изборни програм Језик, медији и култура.
 
Од 2018. запослена је и као стручни сарадник – библиотекар у ОШ „Јован Цвијић” у Змињаку. У Народној библиотеци у Београду положила је стручни испит и стекла звање дипломираног библиотекара.