ПОПРАВНИ ИСПИТИ АВГУСТ 2020/2021 – РАСПОРЕД И КОМИСИЈЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

петак, 27. август (писмени) => 9:00 часова
понедељак, 30. август (усмени) => 9:00 часова

Комисија:

 1. Станка Ел Рабади
 2. Мирјана Илић
 3. Лидија Перишић

РУСКИ ЈЕЗИК

четвртак, 26. август (усмени) => 9:00 часова

Комисија:

 1. Татјана Маринковић
 2. Станка Ел Рабади
 3. Мирјана Арсић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

четвртак, 26. август (писмени)
петак, 27. август (усмени) => 10:00 часова

Комисија:

 1. Александра Јовановић
 2. Ана Јеликић
 3. Татјана Маринковић

БИОЛОГИЈА

петак, 27. август => 7:30 часова
понедељак, 30. август – ученица која полаже енглески у четвртак и петак (26. и 27. августа) => 7:30 часова

Комисија:

 1. Драган Петровић
 2. Мирјана Арсић
 3. Одељенске старешине

ИСТОРИЈА

понедељак, 30. август => 9:00 часова

Комисија:

 1. Марија Јовановић
 2. Игор Вујић
 3. Ивана Фирауновић