ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА ОБАВИЋЕ СЕ У СРЕДУ 1.6.2022. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 14 ЧАСОВА, У БИБЛИОТЕЦИ ШКОЛЕ, УЗ ОБАВЕЗУ ПОШТОВАЊА НАВЕДЕНИХ ТЕРМИНА.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  1. ПРИЈАВА И ЗАПИСНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
  2. СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ 1.,2.,3. И 4. РАЗРЕДУ
  3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  4. ДВА ПРИМЕРКА МАТУРСКОГ РАДА

НАПОМЕНА: ТЕМА МАТУРСКОГ РАДА МОРА БИТИ НАПИСАНА ТАЧНО, ТЈ. ОНАКО КАКО ЈЕ УСВОЈЕНА НА НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ.

ОБАВЕЗНО ЈЕ ИСТОВРЕМЕНО ВРАЋАЊЕ УЗЕТИХ КЊИГА ИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И ДРУГИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА (ТАБЛЕТ, ЛАПТОП…)

РАЗРЕД ВРЕМЕ НАПОМЕНА
4/1 14:00 – 14:20 ученици улазе по азбучном реду
4/2 14:25 – 14:45
4/3 14:50 – 15:10
4/4 15:15 – 15:35
4/5 15:40 – 16:00
4/6 16:05 – 16:25
4/7 16:25 – 16:45