На овој страници ћете пронаћи све информације које се тичу родитеља ученика

Родитељи

САВЕТ РОДИТЕЉА

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ РОДИТЕЉА

ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОМ ДНЕВНИКУ

ОБАВЕШТЕЊА