ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ – РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ

У августу и септембру 2021. године у Шабачкој гимназији у Шапцу реализоване су бројне активности са циљем превенције здравља наших ученика.
Професори и стручни сарадници су индивидуално и у мањим групама припремали и реализовали  истраживања, радионице, часове, презентације, видео клип, изложбу радова ученика, Е новине, како би подстакли развијање ове међупредметне компетенције.
Ученици учесници реализованих активности у овом Пројекту су били веома активни и мотивисани за рад.