Професор српског језика и књижевности у Шабачкој гимназији

Катарина Бугарчић

katarinabugarcic@sabackagimnazija.edu.rs
Масарикова 13, 15000 Шабац

Катарина Бугарчић

ПРОФЕСОР СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Испод можете прочитати кратку биографију овог професора.

Биографија

Катарина Бугарчић је рођена 1981. године у Шапцу где је завршила основну школу и гимназију.

Филозофски факултет у Новом Саду (одсек за српску књижевност и језик) уписала је 2000. године, a дипломирала 2004. Током основних студија била је стипендиста „Републичког фонда за стипендирање даровитих студената” и амбасаде Краљевине Норвешке.

Након дипломирања на истом факултету похађала је постдипломске студије. У марту 2010. одбранила је магистарску тезу под називом Три романа Давида Албахарија: Цинк, Мамац и Снежни човек (Тематско-мотивске сличности и разлике).

Научне радове и књижевне критике објављивала је у више књижевних часописа: Свеске, Поља, Кораци, Београдски књижевни часопис, Књижевност и језик, Златна греда.

Од 2005. до 2010. године радила је у Основној школи „Јеврем Обреновић”, у „Високој школи струковних студија за образовање васпитача” хонорарно је сарађивала, а у Шабачкој гимназији је запослена од 2010. године. У нашој школи била је уредник неколико бројева Гимназијског гласника. У том периоду Гимназијски гласник награђен је трећом (школска 2015/2016. година) и другом наградом (школска 2016/2017. година) на конкурсу који расписује Друштво за српски језик и књижевност Србије и Министарство просвете. Ученици професорице Катарине Бугарчић сваке године учествују на Књижевној олимпијади (Републичко такмичење из књижевности) и често су освајачи републичких награда.