Наша школа учествује у најобухватнијем међународном истраживању