Прочитајте више о овом предмету и распореду часова испод

Страни језици

Испод преузмите распоред часова у Шабачкој гимназији

Смер
Школска година
2020/2021
Разред
1. разред, 2. разред, 3. разред, 4. разред
Предмет
Страни језици

Постоји изрека да човек вреди онолико колико страних језика зна. Поред тога, учењем страних језика вежбамо свој мозак и постјемо успешнији у учењу. Упознајемо своју и културу других земаља, лакше остварујемо комуникацију и успостављамо пријатељства са особама које потичу из различитих култура, постајемо више од „типичног“ туристе. Познавање страних језика нам може отворити пут ка новим пословима и напредовању.

У нашој школи се учи велики број живих страних језика уз обавезан латински језик. Као први страни изучавају се: енглески, француски и руски језик а као други страни се изучавају: енглески, немачки, француски, руски, италијански и шпански језик.

Циљеви и задаци учења страног језика

Учењем страних језика ученик усваја функционална знања о језичком систему и култури. То значи да развија комуникативну компетенцију, оспособљава се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога.

  • Развијање способности и метода учења страног језика
  • Владање комуникативним вештинама
  • Развијање свести о језичком богатству
  • Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика
  • Развијање хуманистичких, естетских и моралних ставова
  • Стицање позитивног става према другим језицима и културама
  • Уважавање различитости
  • Навикавање на отвореност у комуникацији
  • Примена знања у свим околностима које живот створи

Професори страних језика у Шабачкој гимназији

Зора Станковић

Професор енглеског језика

Нада Филиповић

Професор енглеског језика и књижевности