Стручно усавршавање наставника

Наставник, васпитач и стручни сарадник у оквиру норме непосредног рада са децом, ученицима и одраслима као и других облика рада има право и дужност да се стручно усавршава, као и право да одсуствује са рада, у складу са Законом и прописом донетим на основу њега.У оквиру пуног радног времена наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, и то:
1) 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних активности из члана 4. став 1. тачка 1) овог правилника;
2) 20 сати стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) – 4) овог правилника,за које има право на плаћено одсуство.
Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.
Дан учешћа на стручном скупу, летњој и зимској школи има вредност једног бода.
Дан учешћа на међународном стручном скупу, летњој и зимској школи има вредност два бода.
Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног интереса, одобрава Завод у складу са прописаном процедуром.
Међународни скупови, летње и зимске школе и програми стручног усавршавања, на које министар упућује учеснике, бодују се у складу са овим правилником.
Наставник, васпитач и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 100 бодова из различитих облика стручног усавршавања из става 2. тачка 2. овог члана, од чега најмање 80 бодова из одобрених програма стручног усавршавања.

Формулар за самоевалуацију

Формулар за усавршавање наставника ван установе

Правилник о стручном усавршавању наставника

Портфолио наставника

Садржај портфолија:
o Насловна страна са основним подацима власника портфолиа: име, презиме,подаци за контакт (телефон, мејл адреса)
o Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакше сналажење и аутора и корисника портфолиа
o Радна биографија садржи кључне податке о аутору, структурисан преглед његовог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа
o Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолиа
o Процена / евалуација се састоји из самопроцене и спољашње процене ефеката рада
Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог:

  Како се бирају прилози за портфолио:
 • - примери добре праксе,
 • - “инцидентне” ситуације,
 • - сналажење у специфичним педагошким ситуацијама,
 • - „учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеност поступања),
 • - Није потребно да се укључе сви расположиви материјали;
 • - Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују оно што сте навели;
 • - Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију;
 • - Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему је реч, у вези са приложеним материјалом;
 • - Коме је намењен порфолио, ко ће се са њим упознати, ко ће га читати (шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна).

  Шта могу бити прилози:
 • - планови активности, припреме за час
 • - ученички радови, продукти деце
 • - анализе рада одељења/групе и појединаца
 • - примери вредновања радова деце, односно ученика
 • - резултати тестова ученика
 • - примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа
 • - примери писане повратне информације ученицима
 • - анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега
 • - прикази стручних радова
 • - дневнички записи, повремене белешке и коментари
 • - идеје за наредно планирање
 • - препоруке и савети колега
 • - фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима
 • - лични план професионалног развоја
 • - записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу
 • - сопствене рефлексије у вези са прилозима.

Преузмите следеће обрасце:

Садржај

Радна биографија

Стручно усавршавање у школи

Стручно усавршавање ван школе - одобрени

Стручно усавршавање ван школе - неодобрени

Лични план професионалног развоја

Лична професионална филозофија

Самовредновање - самопроцена

Награде и признања

Извештај о стручном усавршавању

Образац за лични извештај професора

Управа

Директор школе Помоћник директора Секретар Рачуноводство Стручни сарадници
Исаковић Маријана Савић Весна Солдатовић Марија Нешић Милена Радосављевић Татјана
      Росић Маја Дробњак Биљана
        Лазић Саша

Наставни кадар

 • Татјана Илић
 • Снежана Корнарос
 • Мирјана Јевтић
 • Катарина Бугарчић
 • Милица Нинковић
 • Љиљана Димитрић
 • Станка ел Рабади
 • Биљана Ђурђевић
 • Милица Кандић
Француски и латински језик Енглески језик Немачки језик Руски језик Италијански језик Шпански језик
Светлана Вукашиновић - Гуцонић Ана Јеликић Владанка Петровић - Бугарски Снежана Џиновић Милица Продановић
Драгица Марковић Александра Јовановић Мирослава Сарић Татјана Маринковић
Мирјана Станчетић Милена Радичевић-Милићевић Јелена Игњатовић  
Вера Пантић, проф. латинског Нада Рајковић    
  Зора Станковић    
  Нада Филиповић    
  Зоран Протић    
  Владимир Лазић    
Историја Географија Социологија Филозофија Грађанско васпитање Верска настава Устав и права грађана
Марија Јовановић Весна Веселиновић Марина Вуковић Пантелић Верољуб Илић Весна Савић Биљана Симеуновић Весна Савић
Душан Јовановић Славица Илић   Маријана Чавић Биљана Дробњак Бошко Павловић
Игор Вујић        
Физика Хемија Биологија
Снежана Вуковић Радмила Вучић Драган Петровић
Јасмина Ђокић - Јовановић Дејан Јовић Тихомир Лазаревић
Мирко Нагл Соња Ћалић Теодоровић Мирјана Арсић  
Маја Катанић
Математика Информатика и математика Информатика Информатика
Горан Ђурић Душан Ковачевић Марта Милетић Маријана Бајић
Зоран Јовановић Ивана Фирауновић Владимир Нинковић Наташа Ђурић
Зорица Бегуш   Горан Станојевић Милена Костадиновић
Мирјана Ћорилић   Лидија Перишић  
Виолета Костадиновић      

 • Младен Аврамовић, проф. муз. културе
 • мр Душан Нешковић, проф. уметности / ликов. културе

 • Ђорђић Момир
 • Којић Љубиша
 • Спасојевић Милена
 • Симић Милан
 • Бурсаћ Верица
 • Илић Љиљана
 • Мирковић Драгица
 • Томашић Љиљана
 • Игњатовић Смиља
 • Стефановић Јасмина
 • Ћулибрк Данијела
 • Марковић Слађана
 • Станковић Јелена
 • Адамовић Драга
 • Миловановић Владан
 • Бурсаћ Зоран

Контакт информације


Масарикова 13 15000 Шабац
Тел: +381 15 350 286
Fax: +381 15 360 570
Email: sabackagimnazia@ptt.rs