Хемија

Материјали:
Екстракција јода

Списак матурских тема из хемије за школску 2012/2013. годину:

 1. Периодни систем елемената
 2. Водоник
 3. Кисеоник
 4. Фосфор као биогени елемент
 5. Значај и улога гвожђа у организму
 6. Етанол
 7. Земни гас
 8. Нафта
 9. Витамин А
 10. Фосфолипиди
 11. Протеини

Хемија - Природни и информатички смер

Материјали:

Хемија - Друштвени смер

Материјали

Биологија - Природни и информатички смер

Материјали

Биологија - Друштвени смер

Материјали

Контакт информације


Масарикова 13 15000 Шабац
Тел: +381 15 350 286
Fax: +381 15 360 570
Email: sabackagimnazia@ptt.rs